podmienky registrácie

Registrácia na stránke je dobrovoľná a poskytované služby sú dostupné užívateľom bez vekového obmedzenia. Registráciou na webstránke luznyles.sk používateľ vyjadruje svoj súhlas s podmienkami a zároveň dáva prevádzkovateľovi výslovný súhlas na to, aby v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, spracúval jeho osobné údaje v danom rozsahu (osobný e-mail) a uschoval ich v databáze na účely poskytovania služieb a notifikácií spojenými s aktivitami prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že poskytnuté údaje (osobný e-mail) použije výhradne na účely projektu ZOO4NAT.
Webstránka luznyles.sk je verejné internetové médium. Prístup na stránku a jej používanie sa riadi podmienkami pre používanie tohto portálu, pričom vstupom na túto webovú stránku a jej používaním vyjadruje osoba zároveň výslovný súhlas s podmienkami projektu ZOO4NAT a ich dodržiavaním.